ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ


Κοινοποίηση

Η Τεσσαρακοστή είναι από τις 15η Νοεμβρίου μέχρι τις 24η Δεκεμβρίου.

Η νηστεία αυτή χωρίζεται σε δύο περιόδους:
1) από 15η Νοεμβρίου μέχρι 17η Δεκεμβρίου καταλύεται μονό ψάρι και
2) από 18η Δεκεμβρίου μέχρι 24η Δεκεμ­βρίου, καταλύεται μόνο κρασί και λάδι.
3) η νηστεία αυτή τις τηρούμε ανέλαιη νηστεία (χωρίς λάδι) στις Τετάρτες και Παρα­σκευές εκτός αν συμπέσει μια εορτή.

Στις 21 Νοεμβρίου (των Εισοδίων της Θεοτόκου) καταλύεται ψάρι.

Αν θέλουμε να νηστεύουμε αυ­στηρότερα την πρώτη ήμερα της νηστείας -χωρίς λάδι- (15 Νοεμβρίου), καθώς και την παραμονή της εορ­τής (24 Δεκεμβρίου), έκτος βέβαια κι αν συμπέσουν Σάββατο ή Κυριακή (καταλύεται λάδι).

 

Υπενθύμιση:
Κατάλυσις = σημαίνει ότι επιτρέπεται να τρώμε.
Τεσσαρακοστή = Σαρακοστή (λαϊκό)