Η Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομαρτύς εορτάζει στις 4 Δεκεμβρίου (με νοηματική γλώσσα)


Κοινοποίηση

 

Ξίφει πατὴρ θύσας σε, Μάρτυς Βαρβάρα,
Ὑπῆρξεν ἄλλος Ἀβραὰμ διαβόλου.
Βαρβάρα ἀμφὶ τετάρτῃ χερσὶ τοκῆος ἐτμήθη.