ΠΑΣΧΑ: Χριστός Ανέστη (Τελευταίο μέρος).

0 Comments

anastash

«Χριστός Ανέστη»!
και εμείς αναστημένοι και όρθιοι, με υψηλό και γενναίο το φρόνημα. Είναι πολλές οι δυσκολίες, πολλά τα προβλήματα, αναρίθμητα τα βάσανα του καθενός μας. Όλοι μας μέσα μας θλιβόμαστε, πονούμε, αλλά ας μη πτοούμαστε. Ίσως έρθουν και σκληρότερες ημέρες. Θαρραλέοι και γενναίοι, με τον αναστημένο Χριστό, με το φως του Χριστού, με την χάρη του Θεού, θα πορευθούμε προς την ζωή, προς το τέρμα της ζωής μας, αλλά θα κρατούμε πάντοτε το φως της αληθείας. Θα κρατούμε πάντοτε τον Αναστημένο Χριστό στην καρδιά μας και στην ζωή μας και θα φωνάζουμε έτσι επάξια το «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας καί τοίς εν τοίς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».

Αμήν.

Θ. Θεοφυλάκτου