Ενότητές της Θείας Λειτουργίας

Κοινοποίηση

 

Αρχή Θείας Λειτουργίας

Παρακλήσεις _Πανάγιας _Χριστού 

Μικρά Είσοδος

Τροπάρια Αγίων

Τρισάγιος Ύμνος

Αποστολικό Ανάγνωσμα

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα

Χερουβικός Ύμνος

Μεγάλη Είσοδος

Συναπτή Δέηση Τίμιών Δωρών

Σύμβολο της Πίστεως 

Άγια Αναφορά _Κυρίος Σαβαώθ _Αξιον Έστιν

Ετοιμασίας _Πατερ Ημων…

Παρακλητικές Ευχές

Μετα Φοβου…

Ευχαριστίες _Δι Ευχων…