Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση

Κοινοποίηση

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!

Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα·
ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός,
ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας.

Ευχόμαστε το Φως της Αναστάσεως να γεμίζει τις καρδιές μας και όλοι μαζί ενωμένοι, αγαπημένοι, μετανοημένοι για πάθη και λάθη μας να δοξάζουμε και να ζήσουμε την αληθινή χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ